Nudimo Vam:

- svetovanje na področju varstva okolja
- svetovanje o ravnanju z odpadki
- izdelavo načrtov gospodarjenja z odpadki
- izdelavo načrtov ravnanja z odpadki
- izdelavo poslovnikov za čistilne naprave
- ekološko opremo tip EKOSAN za ločeno zbiranje nevarnih odpadkov na 
  izvoru
- ekološko skladišče tip EKOSAN ARS
- reden mesečni odvoz nevarnih odpadkov ali v dogovorjenih rokih
- ADR prevozi
- čiščenje rezervoarjev - cistern, naprav za ločevanje olja in vode (lovilcev olj - 
  maščobolovilcev), peskolovov
- sanacijo onesnaženih zemljišč 


V lastnem skladiščno predelovalnem obratu Šmartno 149 pri 
Slovenj Gradcu izvajamo:
- reciklažo zaoljene plastične embalaže
- predelavo oljnih in naftnih avtomobilskih filtrov
- predelavo avtomobilske PP plastike

Dovoljenje MOP za varstvo narave:
- zbiranje; ODPADKI pod št. 147, ODPADNA OLJA pod št. 11, ODPADNA
  JEDILNA OLJA IN MASTI pod št. 9, ORGANSKI KUHINJSKI ODPADKI pod št. 10 
- prevoz pod št. 151
- predelava pod št. 107
- posredovanje pod št. 145